Yleistä

Helenan vanhainkoti on venäläisen ortodoksiperinteen vaalimiseen keskittynyt ikäihmisten vanhainkoti/tehostettu asumispalveluyksikkö. Helenan vanhainkoti on tarkoitettu ensisijaisesti ortodokseille ja/tai venäjänkielisille ikäihmisille. Helenan Vanhainkodin Säätiö tuottaa yksityistä sosiaalipalvelua ja toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Helenan vanhainkotia Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:ltä, Ryska välgörenhetsföreningen i Finland rf vuokratuissa tiloissa. Helenan vanhainkoti tuottaa vanhainkotipalveluja ja asumispalveluja, kuten tehostettua palveluasumista ja palveluasumista Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän toimiluvan mukaisesti.

Helenan Vanhainkodin Säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten asumisoloja Suomessa ja antaa ensisijaisesti venäjänkielisille vanhuksille mahdollisuus asua ortodoksisessa ympäristössä ja perityn kulttuurin vaikutuspiirissä. Lisäksi säätiön tehtävänä on edistää venäjänkielisten ja ortodoksiuskontoa edustavien vanhusten virkistys- kulttuuri- ja hengellistä toimintaa, ja toiminta on avointa myös muille kuin säätiön ylläpitämässä vanhainkodissa asuville. Säätiön toimintaympäristö kattaa koko pääkaupunkiseudun alueen.

Säätiö järjestää erityyppistä kulttuuritoimintaa ja kulttuuritapahtumia säännöllisesti. Kaikki toiminta on avointa kaikille vanhuksille esimerkkeinä konsertit ja taidenäyttelyt, jotka edistävät venäjänkielistä ja ortodoksista kulttuuria.

Vanhainkoti sijaitsee Helsingissä osoitteessa Hämeentie 55 ja kodin on rakentanut vuonna 1913 Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y. Päärakennus yhdessä sivurakennusten ja pihan kanssa muodostavat ainutlaatuisen kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden vain parin kilometrin päässä Helsingin keskustasta.

Ajankohtaista

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UUSI YHTEISKUMPPANI

14.01.2016

Koneen säätiö on myöntänyt apurahaa Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, joka tutkii ikääntymiseen liittyviä käsityksiä suomalaisessa ja venäläisessälue lisää >>